Jak je to se zdaněním u jednotlivých pracovních smluv?

Dohoda o provedení práce

  • Do 10.000 za měsíc hrubého

Podepsané prohlášení poplatníka = daň 0 Kč / Nepodepsané prohlášení poplatníka = daň 15%

  • Nad 10.000 podobně jako u dohody o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti a pracovní poměr

Podepsané prohlášení poplatníka = daň 0 Kč(do  / Nepodepsané prohlášení poplatníka = daň 15%

Zdravotní a sociální pojištění – ANO

Na zdravotním pojištění odvádí zaměstnanec 4,5 % a zaměstnavatel 9 % z hrubé mzdy zaměstnance. Když je vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění nižší než minimální mzda ve výši 15 200 Kč, tak musí zdravotní pojišťovna přesto obdržet částku 2 052 Kč, v takovém případě odvádí zaměstnavatel 9 % ze základu a zaměstnanec dopočet do částky 2 052 Kč, u státních pojištěnců (např. studentů nebo důchodců) nebo u lidí platící minimum z jiného příjmu se dopočet neprovádí. Pro platbu zdravotního pojištění není stanoven maximální vyměřovací základ.